ادامه اعتصاب کامیونداران و تاکسی داران و صف طولانی بنزین

0

روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷، اعتصاب کامیونداران اسلامشهر (استان تهران) به اعتصاب خودشان ادامه دادند. به گفته یکی از شهروندان اسلامشهری: اکثر پمپ بنزین ها در اسلامشهر بنزین ندارند و در خیابان های منتهی به پمپ بنزین هایی که بنزین دارند صف های بسیار طولانی از خودروها تشکیل شده است.

همچنین روز چهارشنبه ۱۷مرداد ۹۷، رانندگان تاکسی در ابهر در اعتراض به کرایه پایین و گرانی لوازم یدکی دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
کارکنان و رانندگان شرکت خلیج فارس در تهران نیز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق، قطع بیمه تکمیلی و بدنه خودروها از زمان واگذاری این شرکت توسط خصوصی سازی به افراد وابسته به نظام، دست از کارکشیدند.
در روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ۹۷، کامیونداران شهرهای مشهد، سبزوار و نیشابور هیجدهمین روز اعتصاب خودشان را ادامه دادند.
در مهران تیز تاکسی داران در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود