ادامه اعتصاب کارگران شهرداری منطقه ۳ آبادان

0

روز پنجشنبه ۱۵ آذر ۹۷، کارگران منطقه ۳ شهرداری آبادان به اعتصاب خودشان در اعتراض به پرداخت نکردن حقوقشان ادامه دادند.
معاون خدمات شهری شهرداری آبادان، دلیل انباشت و وفور زباله در محدوده فعالیت منطقه ۳ شهرداری را اعتصاب کارگران شهرداری این منطقه عنوان کرد.

این مسئله علاوه بر آنکه اذهان عمومی را به خود مشغول کرده، سبب به تعطیلی کشیده شدن فعالیت منطقه ۳شهرداری و حتی شهرداری مرکزی شده است.

روز گذشته نیز کارگران سازمان عمران شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوقشان مقابل شهرداری مرکزی این شهر تجمع کردند و باسدکردن مسیر تردد، اقدام به بستن درب شهرداری نمودند.

کارگران می‌گویند: بیش از ۸۰ کارگر شاغل در سازمان عمران شهرداری آبادان هستیم که چندین ماه است که مزد نگرفته‌ایم. این کارگران گفتند به دلیل مشکلات مالی دیگر قادر به گذران زندگی خود نیستند.
همچنین بدلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران، تمدید دفترچه بیمه‌های آنها با مشکلاتی همراه است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود