ادامه اعتصاب و تجمعات کارگران شهرداری‌ ها در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

0

– تجمع سه روز کارگران شهرداری آبژدان اندیکا در اعتراض به عدم پرداخت حقوق
روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۹۷، برای سومین روزمتوالی، کارگران شهرداری آبژدان اندیکا در اعتراض به عدم پرداخت ۹ماه حقوق و عیدی سال گذشته، دست به تجمع مقابل ساختمان شهرداری زدند.

براساس گزارشات رسانه ای شده، بدنبال تجمعات اعتراضی این کارگران وعده پرداخت یک ماه حقوق داده شد.
شهر آبژدان با جمعیتی بیش از ۲۳هزار نفر از بخش‌های تابعه شهرستان اندیکا در شمال شرق استان خوزستان می‌باشد.

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبژدان اندیکا
– اعتصاب کارگران شهرداری نورآباد دراعتراض به نگرفتن حقوق ماهیانه
طی روزهای گذشته، کارگران بخش خدمات شهرداری نورآباد ممسنی در استان فارس در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان دست به اعتصاب زدند و از جمع آوری زباله‌ها از سطح شهر خودداری کردند.

اعتصاب کارگران شهرداری نورآباد دراعتراض به عدم پرداخت حقوق

تجمع کارگران شهرداری توحید در اعتراض به عدم پرداخت ۵ماه حقوق و ۲ماه حق بیمه
روزسه شنبه ۱۶بهمن ماه، کارگران شهرداری توحید واقع در شهرستان چرداول استان ایلام در اعتراض به عدم پرداخت ۵ماه حقوق و ۲ماه حق بیمه، مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری توحید

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود