ادامه اعتصاب و اعتراض در بازار کفاشان تهران

0

از صبح امروز یکشنبه ۲۱ مرداد ۹۷، بازاریان در بازار کفاشان و کسبه در پاساژهای وحید، اعظم و کمالی دست به اعتصاب زده اند.
بازاریان معترض از سرای اعظم حرکت کرده و خطاب به سایر مغازه داران در بازار شعار می دهند:
ببندش ببندش و آنها را به اعتصاب فرا میخوانند.
ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی ها در محل حاضر شده اند تا مانع گسترش این اعتراض به سراسر بازار و به خیابانهای اطراف شوند.
ظهر روز گذشته نیز، بازاریان در پاساژ موسوی و کوچه سید ولی دست به اعتصاب زدند. مغازه داران پاساژ موسوی تهران نیز محلهای کسب و کار خود را بسته و به معترضین بازار کفاشها پیوستند.
کسبه و بازاریان در بازار منوچهرخانی هم به اعتصاب پیوسته و محل های کسب خود را بسته بودند.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود