ادامه اعتصاب رانندگان در کارخانه سیمان بجنورد

0

روز پنجشنبه ۱۱بهمن ۹۷، رانندگان کارخانه سیمان بجنورد در اعتراض به تن کیلومتر همچنان به اعتصاب خودشان ادامه دادند.

لازم به ذکرست که روز دوشنبه نیز، کامیونداران کارخانه سیمان بجنورد که از شرکت حمل و نقل آبادان هستند و در کارخانه سیمان بجنورد را حمل می‌کنند؛ دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
اعتصاب این رانندگان به دلیل اجرایی نشدن تن بر کیلومتر بوده است.

در پنج ساله گذشته ۳۰ درصد به کرایه حمل افزوده شده و این مبلغ با توجه به تورم ۴۰۰ درصدی در قیمت اجناس مصرفی خودرو‌های سنگین در پنج سال گذشته بسیار نا‌عادلانه است.

به گفته یکی از کارگران، در پی این اعتصاب قیمت سیمان در بازار آزاد کیسه‌ای ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان افزایش داشته است.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود