ادامه اعتراض دانشجویان به احکام سنگین صادر شده برای فعالین صنفی

0

ادامه اعتراض دانشجویان به احکام سنگین صادر شده برای فعالین صنفی
صبح روز دوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷، پس از لغو امتحانات روز گذشته، دانشجویان دانشگاه تهران در حیاط دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه دست به تحصن و تجمع اعتراضی زدند.

دانشجویان ضمن درخواست توقف فوری و بدون قید و شرط روند پیگرد قضایی دانشجویان و تبرئه آنها ، این پرسش را داشتند که مسئولین و به ویژه اساتید دانشگاه چه پیگیری در دفاع از ساحت دانشگاه و امنیت حریم آن کرده اند و چرا تاکنون سکوت کرده اند؟!

در ادامه، تعدادی از اساتید این دانشکده نیز در جمع دانشجویان حضور پیدا کردند و با قول پیگیری جدی در خصوص روند قضایی مرتبط با بازداشت دانشجویان و تبرئه آن ها ، خواستار عدم تحریم امتحانات از جانب دانشجویان شدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود