قیام ایران – ادامه اعتصاب و اعتراض ها در ایران

0

قیام ایران – ادامه اعتصاب و اعتراض ها در ایران
رضوانشهر
– کارگران سد شفارود در اعتراض به ۷ ماه حقوق پرداخت نشده خود و عدم تخصیص بیمه، از ۱۷ دی دست از کار کشیده و اعتصاب کرده اند. این کارگران روز شنبه ۲۳ دی، کارگران شرکت سد شفارود اعلام کردند: دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم و کنار هم تا پایان می مانیم

ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران سد شفارودیکی از کارگران گفت: باگذشت سه ماه از فصل سرما، هنوز نه لباس بادگیر و نه دستکش به ما داده نشده است. به ما گفته‌اند ۱۵ روز کار کنید و ۱۵ روز مرخصی اجباری بروید. ما پول از کجا برای مخارج زندگی و فرزندان دانش آموزمان بیاوریم؟ کارگرانی که به نمایندگی برای صحبت با کارفرمایان رفتند، بعد از ۲ روز تسویه شدند!
وی اضافه کرد: ما ۳۸۰ نفر هستی که دست به اعتصاب زده ایم.

هفت تپه  – کارگران بخش های کشاورزی دفع آفات و بخشی از آبیاری در اعتراض به عدم دریافت حقوق ماههای بهمن و اسفند سال ۹۴ خود روز شنبه ۲۳ دی، مقابل درب ورودی کارخانه دست به اعتراض و اعتصاب زده و مانع ورود تراکتورهای حمل نیشکر شدند.

هفت تپهبه این کارگران قول داده شده بود تا پنجشنبه گذشته حقوق معوقه انها پرداخت می‌شود، ولی روز چهارشنبه ۲۰ دی اعلام شد به دلیل وجود چند مغایرت در لیست مطالبات کارگران، قادر به پرداخت مطالبات کارگران در موعد مقرر نمی‌باشند.

مشهد – غارت شدگان بدرتوس خراسان در اعتراض به برگردانده نشدن پولهای به غارت رفته خود، روز شنبه ۲۳ دی، مقابل سرپرستی کاسپین مشهد دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع اعتراضی غارت شدگان بدرتوس خراسان-ارومیه – جمعی از اعضای زمینهای ارتش و توحید روز شنبه ۲۳ دی، مقابل استانداری ارومیه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی اعضای زمین‌های ارتش و توحید-بعد از انتقال پادگان لشگر ۶۴ ارومیه به خارج از شهر، بحث برسر تفکیک زمینهای ارتش باعث شکل گیری مجموعه‌ای اعتراضات شده است.

لنده (کهکیلویه و بویراحمد) – جمعی از آبداران شهرستان لنده در اعتراض به عدم پرداخت بیش از یکسال حقوق خود روز پنجشنبه ۲۱ دی، دست به اعتراض و تجمع زدند.

یکی از کارگران معترض گفت: شکم خانواده هایمان را نمی توانیم با وعده های توخالی مسئولان پر کنیم.

یزد – کارگران نیروگاه یزد از روز پنجشنبه ۲۱ دی دست به اعتصاب زده اند. این اعتصاب همچنان ادامه دارد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود