ادامه اخبار تجمع و اعتراضات روز ۷ بهمن ماه ۹۶

0

ادامه اخبار تجمع و اعتراضات روز ۷ بهمن ماه ۹۶
تهران-
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری
روز  شنبه ۷ بهمن ماه ۹۶، کارگران عضو پروژه سپیدار ۲و۳ تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسی در اعتراض به تعویق ۵ ساله تحویل مسکن درمقابل شهرداری تهران تجمع کردند. این اعتراض هر روز ادامه دارد.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری

تهران- تجمع سهامداران در تهران
روز  شنبه ۷ بهمن ماه ۹۶، جمعی از سهامداران در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی، در مقابل سازمان بورس تهران تجمع کردند.

تجمع سهامداران در تهرانتجمع سهامداران در تهران

 

 

 

 

 

 

ملایر- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه «کیان کُرد»
روز شنبه ۷ بهمن ماه ۹۶، کارگران کارخانه «کیان کُرد» ملایر در اعتراض به خلف وعده کارفرما برای پرداخت معوقات مزدی دست به تجمع زدند.
این کارگران محروم و زحمتکش برای چندمین بار در ۱۴ روز گذشته، در مقابل ساختمان کارخانه دست به تجمع زده اند اما کسی پاسخگوی آنان نیست.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه «کیان کُرد»

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود