اخراج ۸۰۰۰ کارگر در استان مازندران طی ۸ ماهه اول سال جاری

0 208

یکی از کارگزاران حکومتی از اخراج ۸۰۰۰ کارگر در استان مازندران طی ۸ماهه اول سال جاری خبرداد.

علی اصغر محمودی مدیرکل تامین اجتماعی مازندران گفت: آمار بیکاری بیش از ۸۰۰۰ کارگر مازندرانی مربوط به پایان آبان ماه است که امکان دارد تا پایان سال این مقدار افزایش یافته و درصد آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یابد.

محمودی در ادامه گفت: وضعیت نامناسب اقتصادی موجب شده تا کارفرمایان توان پرداخت حقوق، بیمه کارگران و حقوق بگیران خود را نداشته باشند. وی خاطرنشان کرد: نتیجه خواسته مطرح شده کارگران از کارفرمایان به تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بیکاری تاکنون بیش از ۸۰۰۰ نفر بوده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود