آگهی دردناک و تکان‌دهنده فروش چشم هموطنی درحاکمیت پلید آخوندی

0

آگهی دردناک و تکان‌دهنده فروش چشم هموطنی درحاکمیت پلید آخوندی

رسانه حکومتی شفقنا 5آذر 96 فقر دردناک در ایران تحت حاکمیت آخوندهای دزد و دین‌فروش را با چاپ تصویری از آگهی فروش قرنیه چشم توسط یک هموطن به نمایش گذاشته است.

او که می‌خواهد حتی کبدش را بفروشد، می‌گوید: «6سال پیش کلیه‌ام را فروختم. فروختم به یکی از همشهریهایم، همان کرمانشاه؛ دستش تنگ بود، دلم سوخت. گفتم پول هم نمی‌خواهم. احتیاج داشتم اما گفتم نمی‌خواهم. آن موقع به این فکر نکردم، دلم سوخته بود.
با یک کلیه دارم زندگی می‌کنم با یک چشم هم می‌توانم. یک چشمم را می‌دهم. نمی‌دانم قیمتش چند است اما اگر بتوانم این کار را بکنم، هم چشم و هم کبد را بفروشم، می‌توانم بروم شهرستان دنبال زن و بچه‌ام».

آگهی دردناک و تکان‌دهنده فروش چشم هموطنی درحاکمیت پلید آخوندی

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود