آخرین گزارشهای قیام و اعتراض مردم ایران

0

اعتراضات شهرهای ایران تا این لحظه
۱۳مرداد ۹۷ – ساعت ۲۴ و ۴۸دقیقه

– در گوهردشت کرج درگیریهای شدید به وقوع پیوست و مأموران ضدشورش به سوی مردم گاز اشک آور شلیک کردند.

– جوانان قیام آفرین کرج با مأموران ضدشورش به جنگ و گریز پرداختند.

تظاهرات شبانه در خیابان کالج تهران برگزار شد.

– جوانان قیام آفرین تهران شعار می دادند:‌ مرگ بر دیکتاتور، توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه و ایرانی داد بزن حقتو فریاد بزن.

– در قم تظاهرات شبانه با شعار مرگ بر دیکتاتور برگزار شد.

– در شیراز جوانان دلیر تظاهرات کردند و شعارهای ضدحکومتی سردادند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود