مرور برچسب

کیان تایر

فراخوان به تجمع کارگران کیان تایر در مقابل وزرات نفت

فراخوان به تجمع کارگران کیان تایر در مقابل وزرات نفت کارگران کیان تایر طی فراخوانی اعلام کردند ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶ در مقابل وزرات نفت  برای طرح مجدد خواسته هایشان دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.
بیشتر بخوانید...