مرور برچسب

کاسپین

تجمع غارت شدگان کاسپین مقابل مجلس در تهران

تجمع غارت شدگان کاسپین مقابل مجلس در تهران جمعی از غارت شدگان موسسه مالی کاسپین روز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۶، مقابل ساختمان مجلس در تهران دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند. مالباختگان و غارت شدگان موسسه مالی کاسپین خواهان برگردانده شدن سپرده…
بیشتر بخوانید...

دومین روز تحصن غارت شدگان موسسه کاسپین در کرمان

دومین روز تحصن غارت شدگان موسسه کاسپین در کرمان جمعی از مالباختگان و غارت شدگان موسسه کاسپین که از روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه دست به تحصن مقابل شعبه این موسسه در کرمان زده بودند، روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه برای دومین روز متوالی به تحصن خود…
بیشتر بخوانید...

بهم زدن سخنرانی یک آخوند توسط غارت شدگان کاسپین

بهم زدن سخنرانی یک آخوند توسط غارت شدگان کاسپین روز سه‌شنبه ۸ اسفند ماه ۹۶، غارت‌شدگان کاسپین در مشهد، سخنرانی آخوند محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو مجلس ارتجاع از مشهد را که می‌خواست با سخنرانی در یک مسجد، غارتگری و چپاول از طریق مؤسسه…
بیشتر بخوانید...

اعتراض غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت، با رنگ

اعتراض غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت، با رنگ غارت شدگان موسسه مالی کاسپین در رشت روز سه شنبه هشتم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به غارت و دزدی سپرده ها و اموال خود بدست این موسسه مالی وابسته به سپاه پاسداران دست به تجمع اعتراضی زدند. غارت…
بیشتر بخوانید...

تجمع غارت شدگان کاسپین در بابل

تجمع غارت شدگان کاسپین در بابل غارت شدگان موسسه مالی کاسپین روز یکشنبه ششم اسفند ماه ۹۶، در بابل مقابل ساختمان این موسسه تجمع اعتراضی کردند. غارت شدگان موسسه مالی کاسپین ماه هاست که در اعتراض به غارت و چپاول اموال و سپرده های خود دست به…
بیشتر بخوانید...

تجمع غارت شدگان موسسات مالی مقابل مجلس در تهران

تجمع غارت شدگان موسسات مالی مقابل مجلس در تهران غارت شدگان موسسات مالی البرز ایرانیان و کاسپین صبح امروز یکشنبه ششم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به غارت اموال و سپرده های خود و عدم پاسخگویی مسئولین تا کنون۷ مقابل مجلس در تهران دست به تجمع…
بیشتر بخوانید...

تجمع غارت شدگان کاسپین در کرمان

تجمع غارت شدگان کاسپین در کرمان جمعی از غارت شدگان موسسه کاسپین در کرمان روز پنجشنبه سوم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به چپاول پول ها و دارایی های خود مقابل شعبه خواجوی این موسسه در شهر کرمان تجمع اعتراضی کردند. غارت شدگان موسسه کاسپین در کرمان…
بیشتر بخوانید...

تجمع غارت شدگان موسسه های کاسپین، آرمان وحدت و افضل توس در مقابل مجلس

تجمع غارت شدگان موسسه های کاسپین، آرمان وحدت و افضل توس در مقابل مجلس صبح روز چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۹۶، جمعی از غارت شدگان موسسه آرمان وحدت اهواز، در مقابل مجلس رژیم در تهران دست به تجمع و اعتراض زدند. آنان خواستار بازگرداندن سپرده های خویش…
بیشتر بخوانید...

تجمع غارت شدگان کاسپین مقابل شعبه این موسسه در مشهد

تجمع غارت شدگان کاسپین مقابل شعبه این موسسه در مشهد غارت شدگان موسسه کاسپین در مشهد مقابل شعبه مرکزی موسسه کاسپین دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان پرداخت شدن سپرده های به چپاول رفته خود شدند. غارت شدگان معترض موسسه کاسپین در مشهد که…
بیشتر بخوانید...

تجمع غارت شدگان در رشت مقابل دفتر کاسپین شعبه گلسار

تجمع غارت شدگان در رشت مقابل دفتر کاسپین شعبه گلسار صبح روز چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۹۶، غارت شدگان کاسپین در رشت؛ در مقابل شعبه گلسار این موسسه دست به تجمع و اعتراض زدند. غارت شدگان که همزمان با تجمع در تهران در رشت دست به تجمع زده اند؛…
بیشتر بخوانید...