مرور برچسب

کازرون

ادامه تظاهرات مردم کازرون برای چندمین روز پیاپی

ادامه تظاهرات مردم کازرون برای چندمین روز پیاپی روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۹۷، مردم کازرون علیرغم وجود ماموران و خودروهای گارد ضد شورش برای چندمین روز متوالی با حضور چشمگیر زنان در میدان شهدای این شهر تجمع کردند. در گوشه ای از میدان جوانان…
بیشتر بخوانید...

سومین روز تجمع مردم کازرون در میدان شهدای شهر

سومین روز تجمع مردم کازرون در میدان شهدای شهر روز چهار شنبه ۲۹ فروردین ۹۷، مردم کازرون برای سومین روز متوالی در اعتراض به تجزیه این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند. این چندمین بار است که مردم کازرون در مخالفت با این طرح، طی چند ماه…
بیشتر بخوانید...

دومین روز تظاهرات گسترده مردم کازرون و درگیری با ماموران انتظامی

دومین روز تظاهرات گسترده مردم کازرون و درگیری با ماموران انتظامی روز سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷، مردم کازرون برای دومین روز متوالی در اعتراض به تجزیه این شهرستان توسط مقامهای حکومتی و حاج حسین رضازاده نماینده مجلس تظاهرات گسترده برگزار کردند.…
بیشتر بخوانید...

اعتراض گسترده مردم کازرون نسبت به جدایی بخش هایی از این شهرستان

اعتراض گسترده مردم کازرون نسبت به جدایی بخش هایی از این شهرستان امروز دوشنبه ۲۷فروردین ۹۷ در یک حرکت اعتراضی گسترده مردم کازرون در اعتراض به جدایی بخشهایی از شهر و ایجاد شهرستان جدید در میدان اصلی این شهر تجمع کردند. بازار این شهر نیز در…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مردم کازرون مقابل فرمانداری این شهر

تجمع اعتراضی مردم کازرون مقابل فرمانداری این شهر مردم کازرون روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ماه ۹۷، مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند تا نسبت به تقسیمات کشوری و جدا شدن برخی مناطق از این شهرستان اعتراض کنند. این چندمین بار است که مردم…
بیشتر بخوانید...

تجمع مردم کازرون در اعتراض به تجزیه این شهرستان

تجمع مردم کازرون در اعتراض به تجزیه این شهرستان مردم کازرون و روستاها و بخش‌های اطراف آن روز پنجشنبه نهم فروردین ماه ۹۷، دست به تظاهرات اعتراضی زدند تا نسبت به تجزیه این شهرستان اعتراض کنند. مردم معترض در حالی که بنر بزرگی در دست داشتند…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مردم کازرون مقابل فرمانداری این شهر

تجمع اعتراضی مردم کازرون مقابل فرمانداری این شهر بیش از ۵۰۰ تن از مردم کازرون روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه ۹۶، مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند تا نسبت به طرح تقسیم این شهرستان به دو شهرستان اعتراض کنند. مردم معترض کازرون همچنین نسبت به…
بیشتر بخوانید...