مرور برچسب

چالوس

تجمع و اعتراضات روز ۲۴ بهمن ماه ۹۶

تجمع و اعتراضات روز ۲۴ بهمن ماه ۹۶ تهران - تجمع اعتراضی غارت شدگان آرمان البرز ایرانیان جمعی از غارت شدگان آرمان (البرز ایرانیان) روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به غارت اموالشان مقابل دادسرای جرایم پولی بانکی در تهران اقدام به تجمع…
بیشتر بخوانید...

تجمع و اعتراضات روز ۳۰ دی ماه ۹۶

تجمع و اعتراضات روز ۳۰ دی ماه ۹۶ شوش- اعتصاب کارگران شرکت کاغذ پارس کارگران شرکت کاغذ پارس از صبح روز شنبه ۳۰ دی‌ ماه ۹۶، دست به اعتصاب زدند آنها در انتظار پاسخگویی کارگزاران رژیم هستند. کرج- اعتراض اهالی شهرک المهدی به جهانگیری…
بیشتر بخوانید...