مرور برچسب

هفت تپه

اعتصاب سراسری کارگران نیشکر هفت تپه برای دومین روز

اعتصاب سراسری کارگران نیشکر هفت تپه برای دومین روز کارگران نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه هشتم فروردین ماه ۹۷، با تجمع در محوطه شرکت دومین روز اعتصاب سراسری خود را آغاز کردند. کارگران معترض نیشکر هفت تپه، در ادامه اعتراض خود، با موتور سیکلت و…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه

کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه تجمع اعتراضی کردند کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه روز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۹۶، برای چندمین بار طی ماه اسفند مقابل ساختمان مدیریت این کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه…
بیشتر بخوانید...

سومین روز اعتصاب سراسری کارگران نیشکر هفت تپه

سومین روز اعتصاب سراسری کارگران نیشکر هفت تپه کارگران نیشکر هفت تپه سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۹۶، سومین روز اعتصاب خود را با تجمع در داخل کارخانه شروع کردند. کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه در اعتراض نسبت به عدم پرداخت مطالبات خود و رفتار…
بیشتر بخوانید...

اعتصاب تمامی بخش های شرکت نیشکر هفت تپه

اعتصاب تمامی بخش های شرکت نیشکر هفت تپه از صبح یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۶، تمامی بخش های شرکت نیشکر هفت تپه اعم از کشاورزی، کارخانه، تجهیزات، خدمات و پشتیبانی و مهندسی، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود دست از کار کشیده و در محوطه این شرکت…
بیشتر بخوانید...

درگیری و ادامه اعتراضات کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه

درگیری کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه از صبح شنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۶، در محوطه شرکت دست به تجمع زده و خواهان مطالبات خود شدند. کارگران بازنشسته خشمگین در اعتراض به پاسخ ندادن مسئولان شرکت، مانع از خروج…
بیشتر بخوانید...

شروع اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

شروع اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه کارگران و کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه از صبح روز شنبه دوازدهم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و برگشت مدیران قبلی این شرکت به سر کار خود دست به اعتصاب زدند. لازم به یادآوری است پس از…
بیشتر بخوانید...

تجمع کارگران بازنشسته و نی بر شرکت نیشکر هفت‌تپه

تجمع کارگران بازنشسته و نی بر شرکت نیشکر هفت‌تپه ‌صبح روز چهار‌شنبه ۲ اسفند ماه ۹۶، کارگران بازنشسته و کارگران نی بر شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات چندین ماهه خود در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت دست به تجمع اعتراضی…
بیشتر بخوانید...

تجمع و اعتراضات روز جمعه ۲۶ بهمن ۹۶

تجمع و اعتراضات روز جمعه ۲۶ بهمن ۹۶ بیرجند - اعتراض کارگران ساختمانی کارگران شرکت ساختمانی تابان شهر که در حال ساخت بیمارستان رازی بیرجند هستند، روز جمعه ۲۷ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به دریافت نکردن حقوق خود از مهر ماه امسال، مقابل…
بیشتر بخوانید...

هشدار کارگران نیشکر هفت‌تپه به اعتصاب

هشدار کارگران نیشکر هفت‌تپه به اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه بعد از چند روز اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای پرداخت‌نشده خود،‌ روز چهارشبنه ۱۸ بهمن‌ ماه ۹۶، بدنبال تعهد قائم مقام مدیر عامل کارخانه نیشکر، کیومرث کاظمی مبنی بر پرداخت…
بیشتر بخوانید...

تجمع و اعتراض جوانان شوش مقابل کارخانه نیشکر هفت تپه

تجمع و اعتراض جوانان شوش مقابل کارخانه نیشکر هفت تپه ده ها تن از جوانان تحصیل کرده و فارغ التحصیل بیکار در شوش، روز جمعه ۲۰ بهمن ماه ۹۶، پشت درهای شرکت نیشکر هفت تپه، در اعتراض به بیکاری و بکارگیری دوباره بازنشستگان در این شرکت دست به تجمع…
بیشتر بخوانید...