مرور برچسب

نروژ

قیام ایران – فرانسه ، ایتالیا ، سوئد و نروژ نیز از اعتراضات برحق مردم ایران حمایت میکنند

قیام ایران - فرانسه ، ایتالیا ، سوئد و نروژ نیز از اعتراضات برحق مردم ایران حمایت میکنند پیش از این کشورهای آمریکا ، کانادا ، انگلستان و آلمان نیز از قیام مردم ایران حمایت کرده بودند. فرانسه به گزارش  سایت وزارت امور خارجة فرانسه…
بیشتر بخوانید...