مرور برچسب

مهندسین ناظر

تجمع اعتراضی مهندسین و اصرار ماموران به برهم زدن تجمع

تجمع اعتراضی مهندسین و اصرار ماموران به برهم زدن تجمع  روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۹۷، در اعتراض به بخشنامه جنجالی وزیر راه و شهرسازی مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. ماموران انتظامی با تهاجم به جانب…
بیشتر بخوانید...