مرور برچسب

فولاد اهواز

ایستادگی و مقاومت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

ایستادگی و مقاومت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز کارگران گروه ملی فولاد اهواز با مقاومت و ایستادگی، همکاران خود را آزاد کردند. نتیجه ایستادگی و مقاومت فولاد مردان گروه ملی برای مطالبات خود در برابر ضرب و شتم، بگیر و ببند و ایجاد رعب و…
بیشتر بخوانید...

یورش و دستگیری کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

یورش و دستگیری کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بدنبال دستگیریهای گسترده کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی که دیشب در فلکه کیانپارس و حوالی آن رخ داد و طی آن تا کنون حدود ۵۰ نفر از کارگران دستگیر شده اند، صبح امروز، سه شنبه ۲۲ خرداد ۹۷،…
بیشتر بخوانید...

چهاردهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

چهاردهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در چهاردهمین روز اعتصاب دست به راهپیمائی گسترده ای در خیابانهای اهواز زدند بنا بر گزارشهای رسیده، کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در چهاردهمین روز…
بیشتر بخوانید...

کارگران فولاد اهواز برای بیست و هشتمین روز دست به اعتراض و اعتصاب زدند

کارگران فولاد اهواز برای بیست و هشتمین روز دست به اعتراض و اعتصاب زدند کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز (فولاد اهواز) روز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۹۶، برای بیست و هشتمین روز دست به تجمع و اعتصاب زدند. کارگران فولاد اهواز بر ادامه…
بیشتر بخوانید...

کارگران فولاد اهواز برای بیست و هفتمین روز اعتصاب کردند

کارگران فولاد اهواز برای بیست و هفتمین روز اعتصاب کردند کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز (فولاد اهواز) روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۹۶، برای بیست و هفتمین روز مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کرده و بر ادامه اعتصاب خود تا رسیدن…
بیشتر بخوانید...

کارگران فولاد اهواز برای بیست و پنجمین روز دست به اعتصاب زدند

کارگران فولاد اهواز برای بیست و پنجمین روز دست به اعتصاب زدند هزاران تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۹۶، برای بیست و پنجمین روز دست به اعتصاب و اعتراض مقابل استانداری خوزستان در اهواز زدند.…
بیشتر بخوانید...

راهپیمایی و تجمع اعتراضی کارگران فولاد اهواز برای بیست و پنجمین روز

راهپیمایی و تجمع اعتراضی کارگران فولاد اهواز برای بیست و پنجمین روز کارگران ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز (فولاد اهواز) روز جمعه ۲۵ اسفند ماه ۹۶، برای بیست و پنجمین روز متوالی دست به اعتراض و راهپیمایی زدند. کارگران معترض فولاد اهواز…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای بیست و سومین روز

تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای بیست و سومین روز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز (فولاد اهواز) روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۹۶، برای بیست و سومین روز دست به اعتراض و تجمع مقابل استانداری خوزستان در اهواز زدند.…
بیشتر بخوانید...

ادامه اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز

ادامه اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز (فولاد اهواز) روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۶، در پاسخ به فراخوان قبلی برای بیست و یکمین روز دست به اعتصاب و اعتراض مقابل استانداری خوزستان در اهواز زدند.…
بیشتر بخوانید...

راهپیمایی و تظاهرات بازنشستگان فولاد اهواز در کیانپارس

راهپیمایی و تظاهرات بازنشستگان فولاد اهواز در کیانپارس بازنشستگان فولاد اهواز خوزستان که از صبح امروز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۶، مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی منطقه فولاد خوزستان در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، دست به راهپیمایی و…
بیشتر بخوانید...