مرور برچسب

ساوه

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه مقره سازی ساوه

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه مقره سازی ساوه روز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۹۷، عده ای از کارگران کارخانه مقره سازی ساوه دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران در اعتراض به اخراج از کارخانه و ماه ها حقوق معوقه، با حضور خود در مقابل ساختمان…
بیشتر بخوانید...

ادامه خبرهای تجمع و اعتراضات روز ۱۱ بهمن ماه ۹۶

ادامه خبرهای تجمع و اعتراضات روز ۱۱ بهمن ماه ۹۶ تهران- تجمع جلوی مجلس ارتجاع صبح روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به بودجه ارائه شده توسط روحانی به مجلس ارتجاع، براساس قرار قبلی جمعی از مردم و بازنشستگان میخواستند در مقابل مجلس تجمع…
بیشتر بخوانید...

آتش کشیدن شورای شهر ساوه

آتش کشیدن شورای شهر ساوه توسط جوانان قیام بنا به گزارشات رسیده، سه شنبه ۳ بهمن ۹۶ جوانان قیام آفرین در شهر ساوه، اقدام به آتش کشیدن ساختمان شورای شهر ساوه کردند. بعد از این اقدام جوانان توانستند به سلامتی صحنه را ترک کنند و مأمورین…
بیشتر بخوانید...