مرور برچسب

رضا قلخانباز نانکلی

شهید قیام – رضا قلخانباز نانکلی – تویسرکان

شهید قیام رضا قلخانباز نانکلی از شهدای اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران از تویسرکان که در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران به شهادت رسید. مجلس ختم این شهید روز ۱۴ دی ۹۶ برگزار شد.
بیشتر بخوانید...