برای یک ایران آزاد و دموکراتیک
مرور برچسب

دزفول

قیام ایران – قیام دزفول نیز در ادامه قیامهای سراسری مردم ایران

قیام ایران - قیام دزفول نیز در ادامه قیامهای سراسری مردم ایران روز یکشنبه ۱۰ دی ما ه ۹۶، قیام قوم بختیاری دزفول علیه ظلم و ستم جبار زمان با شعار مرگ بر دیکتاتور و میمیریم میمیریم ایران و پس می گیریم مردم قهرمان ایران عزم خود را جزم کرده…
بیشتر بخوانید...

اعتراضات روز ۴ دی ۹۶ در یک نگاه

اعتراضات روز ۴ دی ۹۶ در یک نگاه: ۱۲۰۰ نفر از کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس در اعتراض به خصوصی سازی و عدم دریافت مطالبات مزدی خود در مقابل وزارت اقتصاد و دارایی در تهران تجمع کردند. کارکنان پتروشیمی در اصفهان در اعتراض به…
بیشتر بخوانید...