مرور برچسب

تحصن

دومین روز تحصن کارکنان بیمارستان خمینی کرج

دومین روز تحصن کارکنان بیمارستان خمینی کرج روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۹۷، کارکنان بیمارستان خمینی در کرج، برای دومین روز متوالی دست به تحصن زدند. این معترضین به عدم پرداخت حقوق و مزایای خود اعتراض دارند. تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان خمینی…
بیشتر بخوانید...

تحصن جمعی از معلمان و همکاران محمد حبیبی

تحصن جمعی از معلمان و همکاران محمد حبیبی جمعی از فعالان صنفی فرهنگی و معلم و دوستان معلم زندانی آقای محمد حبیبی همراه با خانواده صبح روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۹۶، از ساعت ۱۰۳۰ در مدرسه محل کار وی در شهریار دست به تحصن زدند. در این تحصن…
بیشتر بخوانید...

دومین روز تحصن غارت شدگان موسسه کاسپین در کرمان

دومین روز تحصن غارت شدگان موسسه کاسپین در کرمان جمعی از مالباختگان و غارت شدگان موسسه کاسپین که از روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه دست به تحصن مقابل شعبه این موسسه در کرمان زده بودند، روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه برای دومین روز متوالی به تحصن خود…
بیشتر بخوانید...

تحصن غارت شدگان موسسه کاسپین در کرمان

تحصن غارت شدگان موسسه کاسپین در کرمان مالباختگان و غارت شدگان موسسه کاسپین روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به غارت و چپاول اموال و سپرده های خود مقابل شعبه این موسسه در کرمان دست به تحصن و اعتراض زدند. مالباختگان و غارت شدگان…
بیشتر بخوانید...

تحصن خانواده های دستگیرشدگان قیام در مقابل زندان دستگرد اصفهان

تحصن خانواده های دستگیرشدگان قیام در مقابل زندان دستگرد اصفهان از روز دوشنبه ۱۸ دی ماه ۹۶، تاکنون عده زیادی از خانواده های دستگیرشدگان قیام در مقابل زندان دستگرد اصفهان تجمع و تحصن کرده و خواستار آزادی فرزندانشان که بیگناه دستگیر شده اند؛…
بیشتر بخوانید...

ممانعت از حضور و تجمع خانواده دستگیر شدگان مقابل زندان اوین

ممانعت از حضور و تجمع خانواده دستگیر شدگان مقابل زندان اوین خانواده ها و بستگان زندانیان دستگیر شده قیام که طی روزهای گذشته در برابر زندان اوین متحصن شده بودند؛ امروز بعدازظهر امکان تجمع در محل را پیدا نکردند. نیروهای رژیم امروز از ساعتها…
بیشتر بخوانید...

چادر زدن و تحصن خانواده های بازداشتی های اخیر تظاهرات در مقابل زندان اوین

چادر زدن و تحصن خانواده های بازداشتی های اخیر تظاهرات در مقابل زندان اوین امروز شنبه ۱۶ دی ماه، تعداد زیادی از خانواده های جوانان بازداشت شده در مقابل زندان اوین تحصن کردند. آنان در پی آزادی فرزندانشان در هوای بارانی و سرد تهران چادر زده و…
بیشتر بخوانید...