مرور برچسب

تجمع اعتراضی کارگران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت خلیج فارس اسلامشهر

تجمع اعتراضی کارگران شرکت خلیج فارس اسلامشهر بیش از ۵۰۰ تن از کارگران شرکت خلیج در اسلامشهر، روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۶، مقابل ساختمان مرکزی این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند تا نسبت به پرداخت نشدن ۵ تا ۸ ماه مطالبات خود اعتراض کنند.…
بیشتر بخوانید...