مرور برچسب

تجمعات اعتراضی غارت شدگان در شهرها

نگاهی به علت تجمعات اعتراضی غارت شدگان در شهرهای ایران

طی چند ماه گذشته تجمعات اعتراضی زیادی تحت عنوان «تجمع مالباختگان» در شهرهای مختلف ایران برگزار شده و همچنان نیز در جریان است. این تجمعات در اعتراض به غارت و دزدی سپرده های مردم توسط مؤسسات اعتباری صورت می گیرد. مؤسسات مالی و اعتباری که روز…
بیشتر بخوانید...