مرور برچسب

بودجه ۱۳۹۷

بودجه سال ۱۳۹۷ روحاني و مشكلات مردم

در اغلب كشورهاي دنيا، بخصوص وقتي در آن كشور بحرانهاي متعددي وجود دارد، دولت وقتي بودجه را به پارلمان مي‌برد، بايد در آن بودجه، موضوع حل بحرانها را در نظر بگيرد. يعني اگر بحران بي‌كاري است، براي آن و سياست توليدي مشخصي را طراحي كرده و بودجه…
بیشتر بخوانید...