مرور برچسب

بهزاد شهسواری

شهید قیام – بهزاد شهسواری – کرمانشاه

شهید قیام - بهزاد شهسواری - کرمانشاه بهزاد شهسواری از جوانان کرمانشاه بود که در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران در کرمانشاه بپاخاست و روز ۱۱ دی ماه ۹۶ در حمله نیروهای انتظامی به تظاهرات کنندگان به شهادت رسید.
بیشتر بخوانید...