مرور برچسب

بانک مرکزی

تجمع غارت شدگان کاسپین مقابل بانک مرکزی در تهران

تجمع غارت شدگان کاسپین در تهران جمعی از غارت شدگان کاسپین همراه با غارت شدگان آرمان وحدت خوزستان صبح پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۶ در اعتراض به غارت اموالشان و عدم پاسخگویی به خواسته هایشان مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع اعتراضی کردند. غارت…
بیشتر بخوانید...

تجمع غارت شدگان موسسه مالی کاسپین (الزهرا مشهد) وابسته به سپاه پاسداران

تجمع غارت شدگان موسسه مالی کاسپین (الزهرا مشهد) وابسته به سپاه پاسداران صبح امروز یکشنبه۱۰دی۹۶ غارت شدگان موسسه کاسپین (الزهرا مشهد) دراعتراض به غارت پولهایشان مقابل  بانک مرکزی این شهر تجمع  اعتراضی برگزار کردند.
بیشتر بخوانید...