مرور برچسب

امین رمضانی

شهید قیام – امین رمضانی – مسجد سلیمان

شهید قیام امین رمضانی در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران روز ۱۳ دی ۹۶ بر اثر شلیک مستقیم نیوهای اطلاعاتی سپاه در مسجد سلیمان به شهادت رسید شهید قیام امین رمضانی روز ۱۵ دی به خاک سپرده شد.
بیشتر بخوانید...