مرور برچسب

اعتصاب کارگران

ششمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

ششمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز جمعه ۱۸ اسفند ماه ۹۶، برای ششمین روز متوالی دست به تجمع و اعتراض زدند. تجمع و اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در حالی بود که کارفرما تعطیلی کارخانه را اعلام کرده…
بیشتر بخوانید...

اعتصاب کارگران راه آهن سلماس

اعتصاب کارگران راه آهن سلماس کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن سلماس روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶، چهارمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. کارگران معترض خط و ابنیه فنی راه آهن سلماس دستنوشته هایی همراه داشتند که روی آنها نوشته شده بود: مرگ…
بیشتر بخوانید...

چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۶، برای چهارمین روز دست به اعتصاب زدند. کارگران شرک نیشکر هفت تپه نسبت به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق و عدم برکناری مدیران این مجتمع معترض هستند…
بیشتر بخوانید...

پانزدهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

پانزدهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۶، برای پانزدهمین روز دست به اعتصاب زدند. کارگران معترض گروه صنعتی فولاد که مقابل استانداری خوزستان در اهواز…
بیشتر بخوانید...

اعتصاب کارگران شرکت کیسون در عسلویه

اعتصاب کارگران شرکت کیسون در عسلویه کارگران شرکت کیسون در عسلویه روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق معوقه خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. کارگران شرکت کیسون در عسلویه روزهای ۲۹ و ۳۰ بهمن و دوم اسفند…
بیشتر بخوانید...

اعتصاب تمامی بخش های شرکت نیشکر هفت تپه

اعتصاب تمامی بخش های شرکت نیشکر هفت تپه از صبح یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۶، تمامی بخش های شرکت نیشکر هفت تپه اعم از کشاورزی، کارخانه، تجهیزات، خدمات و پشتیبانی و مهندسی، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود دست از کار کشیده و در محوطه این شرکت…
بیشتر بخوانید...

اعتصاب کارگران شرکت روغن نباتی نرگس شیراز

اعتصاب کارگران شرکت روغن نباتی نرگس شیراز کارگران شرکت روغن نباتی نرگس شیراز روز چهارشنبه نهم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق و ۸ ماه بیمه خود، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. بدنبال این اعتصاب، مدیران شرکت مربوطه به…
بیشتر بخوانید...

اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز

اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به سه ماه عدم پرداخت دستمزد معوقه، درب ورودی کارخانه را مسدود کرده و اعلام کردند تا زمانی که کلیه مطالباتشان پرداخت نشود،…
بیشتر بخوانید...

اعتصاب کارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان

اعتصاب کارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان از روز دوشنبه ۴ بهمن‌ ماه ۹۶، تا سه‌شنبه ۱۰ بهمن‌ ماه ۹۶، کارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق و حق بیمه خود در اعتصاب به‌سر برده اند. یکی از کارگران در…
بیشتر بخوانید...

اعتصاب کارگران فولاد اهواز ادامه دارد

اعتصاب کارگران فولاد اهواز ادامه دارد کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که از روز سه‌شنبه ۳ بهمن ماه، دست به اعتصاب زدند، همچنان در اعتصاب به سر می‌برند. این کارگران که حدود ۳۵۰۰ نفر هستند، علاوه بر حقوق معوقه، خواهان تعهد کارفرما برای…
بیشتر بخوانید...