برای یک ایران آزاد و دموکراتیک
مرور برچسب

اعتصاب عمومی

فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور

هم میهنان ! ایرانیان شریف و آزاده زمستان استبداد را با فریادهای «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «زنده باد ارتش آزادی» به لرزه در آوریم. اعتصاب در صنایع نظامی و مهمات سازی و بخش صدور نفت لازمة خلع ید و به زانو در آوردن رژیم ضد ایرانی…
بیشتر بخوانید...