مرور برچسب

اعتصاب بازاریان و کسبه بانه

اعتصاب بازاریان بانه وارد چهارمین روز خود شد

اعتصاب بازاریان بانه وارد چهارمین روز خود شد بازاریان و کسبه بانه سه شنبه هشتم اسفند ماه ۹۶، برای چهارمین روز در اعتراض به بسته شدن بازارچه های مرزی دست به اعتصاب زدند. خواسته بازاریان و کسبه بانه باز شدن بازارچه های مرزی به طور خاص…
بیشتر بخوانید...