مرور برچسب

استانداری لرستان

تجمع کارگران شرکت صدر فولاد خرم آباد

تجمع کارگران شرکت صدر فولاد خرم آباد جمعی از کارگران شرکت صدر فولاد خرم آباد روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود مقابل استانداری لرستان در خرم آباد دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران شرکت صدر فولاد خرم آباد…
بیشتر بخوانید...

تجمع کارگران شرکت صدر فولاد خرم آباد مقابل استانداری لرستان

تجمع کارگران شرکت صدر فولاد خرم آباد مقابل استانداری لرستان جمعی از کارگران صدر فولاد خرم آباد روز شنبه دوازدهم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به حقوق معوقه پرداخت نشده خود، مقابل استانداری لرستان دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران معترض شرکت…
بیشتر بخوانید...