مرور برچسب

استانداری خوزستان

ادامه اعتراضات برنج‌کاران خوزستان

ادامه اعتراضات برنج‌کاران خوزستان روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷، برنج‌کاران خوزستان در اعتراض به ممنوعیت کشت برنج در تابستان به اعتراض و تجمع خودشان مقابل استانداری خوزستان ادامه دادند. برنج‌کاران که دو روز متوالی است که از شروع ساعت کار…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی برنجکاران اهواز نسبت به ممنوعیت کشت تابستانه

تجمع اعتراضی برنجکاران اهواز نسبت به ممنوعیت کشت تابستانه روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷، جمعی از برنجکاران اهواز در اعتراض به ممنوعیت کشت تابستانه برای دومین بار مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. تجمع کنندگان که تعداد آنها بالغ بر ۳۰ نفر…
بیشتر بخوانید...

ادامه اعتراضات کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهواز

ادامه اعتراضات کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهواز روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷، کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهوازبرای بازگشت بکاربرای چندمین بار مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زدند. تعدادی از کارکنان که به تازگی…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای بیست و سومین روز

تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای بیست و سومین روز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز (فولاد اهواز) روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۹۶، برای بیست و سومین روز دست به اعتراض و تجمع مقابل استانداری خوزستان در اهواز زدند.…
بیشتر بخوانید...

نهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز

نهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز چهارشنبه نهم اسفند ماه ۹۶، با تحصن مقابل استانداری خوزستان در اهواز، برای نهمین روز متوالی دست به اعتصاب زدند. کارگران گروه ملی…
بیشتر بخوانید...