مرور برچسب

آذربایجان

تجمع اعتراضی کارگران راه آهن آذربایجان

تجمع اعتراضی کارگران راه آهن آذربایجان کارگران راه آهن آذربایجان روز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به حقوق معوقه خود دست به تجمع اعتراضی زدند کارگران راه آهن آذربایجان علاوه به حقوق معوقه خود خواهان پرداخت سنوات بیمه درمانی خود نیز…
بیشتر بخوانید...

قیام ایران – اخبار فوری روز ۱۶ دی ماه ۹۶

قیام ایران – اخبار فوری روز ۱۶ دی ماه ۹۶ (خبرهای قیام سراسری ایران به طور مستمر در این صفحه گذاشته میشود) آبادان- تظاهرات شکل گرفت و نیروهای نظامی هم بودند ولی هرج و مرج نبود مردم شعار میدادند دولت به این بی غیرتی  هرگز ندیده ملتی .…
بیشتر بخوانید...