تجمع اعتراضی جوانان بیکار در اهواز مقابل شرکت کشت و صنعت کارون

تجمع اعتراضی جوانان بیکار در اهواز مقابل شرکت کشت و صنعت کارون
روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۶، تعدادی از جوانان بیکار از روستا شیخ حاجات عبدعون، روستای دهنو، روستای باقر و روستای عظیم در اعتراض به نبود کار و مشکلات معیشتی ناشی از بیکاری مقابل شرکت کشت و صنعت کارون تجمع اعتراضی کردند.

لازم به یادآوری است که در هفته های گذشته، تجمعات دیگری از جانب جوانان بیکار و خواهان کار برگزار شد. روز جمعه ۲۰ بهمن ماه ۹۶، جوانان تحصیل کرده و فارغ التحصیل بیکار در شوش در اعتراض به بیکاری پشت دربهای شرکت نیشکر هفت تپه دست به تجمع اعتراضی زدند.

اهوازایرانتجمع اعتراضیتجمع اعتراضی جوانان بیکار در اهوازجوانان بیکاردهلوروستا شیخ حاجات عبدعونروستای باقرشرکت کشت و صنعت کارون
Comments (0)
Add Comment