تداوم تجمعات اعتراضی غارت شدگان کاسپین در تهران، رشت، مشهد و اهواز

تداوم تجمعات اعتراضی غارت شدگان کاسپین در تهران، رشت، مشهد و اهواز غارت شدگان موسسه کاسپین امروز  ۲۷فروردین نیز در اعتراض به غارت اموالشان در شهرهای تهران، رشت و اهواز تجمع کرده اند. همچنین روز یکشنبه ۲۶ فروردین  در شهر مشهد یک تجمع…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین روز یکشنبه ۲۶ فروردین ۹۷، غارت شدگان موسسه کاسپین در مقابل شعبه پامچال واقع در بولوار سجاد تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان پلاکاردهایی دردست داشتندکه روی یکی از آنها نوشته شده بود: «پشت پرده…
بیشتر بخوانید...

ممانعت از شکل گیری تجمع غارت شدگان کاسپین در تهران

ممانعت از شکل گیری تجمع غارت شدگان کاسپین در تهران طبق فراخوان از پیش داده شده توسط غارت شدگان، قرار بر این بود تا روز دوشنبه ۲۰ فروردین، در برابر مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی بزنند. غارت شدگان کاسپین در این تجمع خواستار تحقق…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین در رشت

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین در رشت صبح روز دوشنبه ۲۰ فروردین ۹۷، غارت شدگان موسسه مالی کاسپین در رشت، وابسته به سپاه پاسداران، در برابر این موسسه دست به تجمع اعتراضی زدند. این معترضین شعار می دادند: پولهای ما گم شده     زیر…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در رشت

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در رشت غارت شدگان موسسه مالی کاسپین روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۶، بار دیگر در اعتراض به دزدی و چپاول سپرده‌های خود مقابل شعبه موسسه کاسپین در رشت دست به تجمع اعتراضی زدند. مالباختگان و غارت شدگان معترض بنری…
بیشتر بخوانید...

تجمع کارمندان اخراج شده کاسپین در مشهد

تجمع کارمندان اخراج شده کاسپین در مشهد کارمندان اخراج شده موسسه کاسپین روز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۶، مقابل ساختمان موسسه سرپرستی کاسپین شعبه خیام دست به تجمع اعتراضی زدند تا نسبت به اخراج خود اعتراض کنند. آنها بنری همراه داشتند که روی آن…
بیشتر بخوانید...

تجمع غارت شدگان کاسپین مقابل مجلس در تهران

تجمع غارت شدگان کاسپین مقابل مجلس در تهران جمعی از غارت شدگان موسسه مالی کاسپین روز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۶، مقابل ساختمان مجلس در تهران دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند. مالباختگان و غارت شدگان موسسه مالی کاسپین خواهان برگردانده شدن سپرده…
بیشتر بخوانید...

دومین روز تحصن غارت شدگان موسسه کاسپین در کرمان

دومین روز تحصن غارت شدگان موسسه کاسپین در کرمان جمعی از مالباختگان و غارت شدگان موسسه کاسپین که از روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه دست به تحصن مقابل شعبه این موسسه در کرمان زده بودند، روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه برای دومین روز متوالی به تحصن خود…
بیشتر بخوانید...

تحصن غارت شدگان موسسه کاسپین در کرمان

تحصن غارت شدگان موسسه کاسپین در کرمان مالباختگان و غارت شدگان موسسه کاسپین روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به غارت و چپاول اموال و سپرده های خود مقابل شعبه این موسسه در کرمان دست به تحصن و اعتراض زدند. مالباختگان و غارت شدگان…
بیشتر بخوانید...

تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت مقابل شعبه گلسار

تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت مقابل شعبه گلسار غارت شدگان موسسه مالی کاسپین روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به غارت اموال و دارایی های خود بار دیگر مقابل شعبه گلسار این موسسه مالی دست به تجمع اعتراضی زدند. غارت شدگان موسسه…
بیشتر بخوانید...