اعتصاب تعدادی از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

0 21

اعتصاب تعدادی از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان
صبح روز دوشنبه ۲۱ خرادماه ۹۷، تعدادی از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان، در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود برگزار شد.

کارگران معترض این نیروگاه که خواهان دریافت دستمزد معوقه ۵ ماهه خود می‌باشند، می گویند که تاکنون چندین بار برای احقاق حقوق خود دست از کار کشیده و مقابل درب این مجتمع تجمع کرده‌اند، اما هر بار مسئولان این نیروگاه به بهانه مختلف از جمله نبود نقدینگی و تهدید کارگران به اخراج از ادامه تجمع جلوگیری کرده‌اند.

این کارگران معترض می‌گویند این بار قصد دارند تا رسیدن به کلیه مطالبات معوقه خود هر روز مقابل درب این نیروگاه تجمع کنند.
لازم به ذکر است که روز یکشنبه ۲۰ خرداد ۹۷ نیز، کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان اردبیل در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان دست به اعتصاب و تجمع زده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود