تجمع اعتراضی پیمانکاران طلبکار شهرداری تهران

0 17

تجمع اعتراضی پیمانکاران طلبکار شهرداری تهران
روز یکشنبه۲۰ خرداد ۹۷، پیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به عدم دریافت مطالبات تسویه نشده‌شان ، مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.

روی دست نوشته‌هایی که طلبکاران شهرداری به دست گرفته بودند نوشته شده است:
تسویه مطالبات حق مسلم ماست
معترضان در تجمع خود شعار میدادند:
تسویه مطالبات حق مسلم ماست
آبادگران دیروز، بدهکاران امروز
شورای بی تفاوت نمی خواهیم
وعده وعید نمی خواهیم ما حقمون رو می خواهیم
شورای بی تفاوت توجه توجه
تا پول ندید همینه همینه
به گفته پیمانکاران حاضر در صحنه هیچ کدام از اعضای شورا برای رسیدگی به اعتراض آنها مراجعه نکردند و خواسته آنها همچنان بی پاسخ می باشد.

به گفته یکی از پیمانکاران طلبکار از شهرداری، برخی از پیمانکاران از سال ۹۳ طلبکار هستند، اما شهرداری برای پرداخت بدهی پولی ندارد.
او با بیان اینکه خودش نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان طلبکار است، گفت: من به عنوان پیمانکار عمرانی برای شهرداری فعالیت‌هایی همچون آسفالت‌سازی انجام می‌دادم با این حال هستند بچه‌هایی که تا یک میلیارد هم طلبکارند، هنوز نتوانسته‌اند طلب خود را وصول کنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود