تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان خمینی در کرج

0 44

تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان خمینی در کرج
روزسه شنبه اول خرداد ۹۷، کارکنان بیمارستان خمینی کرج برای پنجمین بار، در اعتراض به عدم پرداخت ۶ماه حقوق دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان خمینی در کرج در صورتی شکل گرفته که کارکنان اذعان می کنند که طی ۲ سال اخیر با بدبختی گذران کرده و قریب به ۶ماه نیز حقوق دریافت نکرده اند.

علیرغم تجمع کارکنان این مرکز درمانی تا کنون مشکل این پرسنل حل نشده است و نزدیک به ۲سال است که این مجموعه با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند. فارغ از پرداخت نکردن حقوق و اخراج پرسنل، اخیرا با تحریم شرکت های دارویی و نرم افزاری، حتی امکان انجام یک کار اداری کوچک در این مجموعه با مشکلات فراوانی مواجه می شود.

به گفته یکی از معترضین: تا چه زمانی استاندار کرج و دیگر مسئولین در خواب خرگوشی فرو خواهند رفت؟ من پدر یک خانواده ۴ نفری هستم و همچنین سرپرستی مادر بیمارم را که هیچ درآمدی ندارد بر عهده دارم. همسرم حدود ۱۰ سال در این مجموعه شاغل بود که به وسیله پیمانکار اخراج شد و در حال حاضر به دلیل پرداخت نکردن بدهی موجب آزار و اذیت من و خانواده ام شده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود