تجمع اعتراضی کارگران نی بر نیشکر هفت تپه

0 31

تجمع اعتراضی کارگران نی بر نیشکر هفت تپه
روز چهارشنبه ۲ خرداد ۹۷، سندیکای نیشکر هفت تپه از تجمع بیش از هزار کارگر نی بر نیشکر هفت تپه خبر داد و نوشت:

این کارگران نی بر برای تعیین تکلیف کاری خود در محل شرکت تجمع اعتراضی برپا کرده اند. کارگران نی بر پس از پایان بهره برداری ، طبق روال گذشته، در بخش های دیگر شرکت مانند اداره کشاورزی مجدد مشغول به کار می شدند.

لازم به یادآوری است که با اتمام ماه اردیبهشت، دستمزدهای سه ماهه اسفند ۹۶ و فروردین واردیهشت ۹۷ این کارگران محروم هنوز پرداخت نشده است

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود