تجمع اعتراضی کارگران و پیمانکاران خط سه مترو تهران

0 38

تجمع اعتراضی کارگران و پیمانکاران خط سه مترو تهران
روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۷، کارگران و پیمانکاران خط سه مترو تهران در اعتراض به مطالبات عقب افتاده خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران بر روی پلاکاردهای بزرگی نوشته بودند:
ما اخلالگر نظم و اراذل و اوباش نیستیم ما کارگران ساده تونل مترو هستیم
خواجوی بلند پایه خدایی میکند کارگران شرکت گدایی میکنند

کارگران و پیمانکاران خط سه مترو تهران در اسفند ماه ۹۶ نیز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

خط ۳ مترو تهران، طولانی ترین خط مترو در خاورمیانه با 37 کیلومترطول است.این خط حمل و نقل 14 میلیون  شهروند کلان شهر تهران را تسهیل خواهند کرد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود