بهم خوردن نماز جمعه کازرون با اعتراض مردم

0 120

بهم خوردن نماز جمعه کازرون با اعتراض مردم
روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ۹۷، با وجود اعزام نیروهای یگان ویژە از شهرهای اطراف بە کازرون، مردم در حین سخنرانی استاندار در مسجد النبی علیە او شعار دادە و با پشت کردن بە نمایندە حکومتی، اعتراض خود را ابراز داشتند.

اندکی پس از آن درگیری در نماز جمعە شروع شد و مراسم نماز جمعە بهم خورد. مطابق اخبار دریافتی اکنون مردم در میدان شهدا در کازرون با ماموران درگیر شدەاند.

گفته می شود که کازرون وضعیت یک شهر جنگی را پیدا کرده است و اینترنت هنوز در این شهر قطع می باشد. نيروهای امنيتی و سپاه پاسداران به صورت گسترده در میدان شهدا، ابوذر، مقابل دادگستری و بانك ملی مستقر شده اند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود