تجمع اعتراضی مردم شاهرود به انتقال اداره کل راه و ترابری

0 64

تجمع اعتراضی مردم شاهرود به انتقال اداره کل راه و ترابری
روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۷، جمعی از مردم شاهرود به انتقال اداره کل راه و ترابری به شهر سمنان در مقابل ساختمان اداره کل راه و ترابری در این شهر، دست به تجمع اعتراضی زدند.

مردم می گویند با انتقال این اداره، صدها تن در شاهرود بیکار می‌شوند.
همچنین روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷، جمع بزرگی از مردم شاهرود در اعتراض به انتقال احتمالی اداره کل راه مستمر در شاهرود به سمنان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
از اردیبهشت ماه سال ۹۶، زمزمه هایی در رابطه با انتقال اداره کل راه و ترابری پس از ۷۰ سال از شاهرود به سمنان شنیده میشد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود