تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین کرمان

0 16

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین کرمان
روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۷، غارت شدگان موسسه مالی کاسپین کرمان، وابسته به سپاه پاسداران، در مقابل شعبه میدان بسیج در اعتراض به غارت اموالشان  دست به اعتراض زدند.

غارت شدگان اقدام به پرتاب گوجه به این موسسه کردند.
غارت شدگان شعار می دادند:
بگو مرگ بر سیف
در انتها با یک مادر غارت شده مصاحبه ای صورت گرفت که بسیار تکان دهنده است.

بدنبال دزدی و غارتگری موسسه کاسپین، از روز اول مرداد ۹۶ سپرده‌گذاران کاسپین در سراسر ایران تجمع اعتراضی و راهپیمایی برگزار کردند. آنها که تاکنون موفق به دریافت مبالغ سپرده خود نشده اند و همچنان به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود