تهدید کارگران معترض کارخانه هپکو اراک

0 16

تهدید کارگران معترض کارخانه هپکو اراک
روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷، کارگران کارخانه هپکو در چهارمین روز اعتصاب خود، بعد از وعده مسئولین کارخانه، مبنی بر حل و فصل مسائلشان موقتا خط آهن شمال- جنوب را که بسته بودند باز کردند و تا روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۷، برای رسیدگی به مشکلاتشان به مسئولین مهلت دادند.

همچنین روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷، کارگران کارخانه هپکو در سومین روز اعتراضشان با تجمع مجدد در مسیر راه ‌آهن سراسری شمال-جنوب عزم راسخشان را در راه دستیابی به مطالباتشان بنمایش گذاشتند.

این در صورتی بود که مدیرعامل کارخانه هپکو اراک، در همان شب دو بخشنامه تهدیدآمیز خطاب به کارگران معترض این کارخانه صادر کرد و خواستار آن شد که به تجمعات اعتراضی خودشان پایان بدهند.

 

تهدید مدیرعامل کارخانه هپکو اراک

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود