تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین مقابل دادسرای جرائم پولی و مالی

0 17

تجمع غارت شدگان موسسه مالی کاسپین مقابل دادسرای جرائم پولی و مالی
صبح روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷، دهها تن از غارت شدگان موسسه مالی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران، در مقابل دادسرای جرائم پولی و مالی در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

غارت شدگان شعار می دادند:
ما بندگان الله غارت شدیم به والله
بگو مرگ بر سیف
روحانی دروغگو پس این پولهای ما کو
پولهایی که دست شما است تمام دارایی ماست

توضیحات: در یکی از کلیپهای این خبر غارت شدگان شعار میدهند ای تورک با جرات هیهات من الذله، تورک سرپرست دادسرای پولی و مالی می باشد.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود