تجمع اعتراضی کشاورزان شهر گوریه

0 20

تجمع اعتراضی کشاورزان شهر گوریه
روز چهار شنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷، کشاورزان شهر گوریه در اعتراض به عدم راه اندازی پروژه آب رسانی به مزارع کشاورزی که قرار بوده است توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، در مقابل سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند.
این در حالی است که این پروژه قرار بود در عرض ۳ سال تمام شود اما نزدیک به ۱۳سال از شروع آن می گذرد ولی هنوز تمام نشده است،

کشاورزان معترض گوریه پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:
کشاورزان از وعده های توخالی این سازمان خسته شده اند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود