ادامه اعتراضات برنج‌کاران خوزستان

0 21

ادامه اعتراضات برنج‌کاران خوزستان
روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷، برنج‌کاران خوزستان در اعتراض به ممنوعیت کشت برنج در تابستان به اعتراض و تجمع خودشان مقابل استانداری خوزستان ادامه دادند.

برنج‌کاران که دو روز متوالی است که از شروع ساعت کار اداری مقابل استانداری در خوزستان جمع شدند، خواستار رفع این ممنوعیت هستند و می‌گویند: ممنوعیت کاشت برنج در شرایطی که هیچ جایگزینی برایمان تعریف نشده، معیشت ما را نابود می‌کند.
یکی از برنج‌کاران گفت: استانداری خوزستان هیچ پاسخ روشنی به ما نداده است و همچنان بلاتکلیف هستند.

لازم به ذکر است که استان خوزستان دارای ۷۰هزار هکتار زمین زیر کشت برنج است که از هر هکتار حدود چهار تن شلتوک برداشت می شود. گفته می شود هر هکتار زمین زیر کشت برنج برای ۵نفر اشتغال ایجاد کرده از این رو ممنوعیت کشت باعث بیکاری ۳۵۰ هزار نفر خواهد شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود