تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته پتروشیمی آبادان

0 41

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته پتروشیمی آبادان
روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷، ۳۰۰ نفر از کارگران بازنشسته پتروشیمی آبادان برای دومین بار در ماه جاری در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، یکی از بازنشستگان در این خصوص می گوید: حقوق بازنشستگان پتروشیمی آبادان توسط صندوق کارفرما پرداخت می شود و این صندوق در پیامک هایی به بازنشستگان اعلام کرده که دیگر حقوق بازنشستگی آنها را پرداخت نمی کند و حقوق اردیبهشت آنها نیز تاکنون پرداخت نشده است، حقوق کارگران در روز بیستم هر ماه واریز میشده است.
به گفته یکی دیگر از بازنشستگان: در طول مدت خدمت سهم بیمه ما از حقوق کسر شده و اینک موقع آن است که بیمه بازنشستگی به موقع حقوق ناچیز ما را پرداخت کنند.

این در حالی است که یکی از اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگان آبادان اعلام کرد: صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل بدهی ۲۰ میلیارد ریالی پتروشیمی آبادان به این صندوق حاضر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیست.

احمد شاکری اظهار داشت: این موضوع به صورت پیامکی به اطلاع بازنشستگان رسیده و حقوق اردیبهشت آنها نیز تاکنون پرداخت نشده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود